Preview Mode Links will not work in preview mode

בית הספר של המחר

Aug 8, 2020

את יעל ביבר פגשתי לפני 12 שנים, מאז אנחנו רוקדים את אותו ריקוד, על אותה זירה, ומידי פעם נפגשים   הנה מה שכתבה בפייסבוק, עם פרידתה מבית הספר אותו הקימה בראשון לציון
לא תמיד בטוחה...


Jul 12, 2020

שוהם ניקולא עומד בראש ארגון IAC

ראה את קורונה מתקרב ןזחהה את האין ברירה, עולם מתהפך ומציאות חדשה מתעצבת בידינו

אין לך את המחסומים האלה, של אני לא יכול. תחושת מסוגלות עצומהשוהם
Jun 6, 2020

שיחה עם ניצן רפפורט  על ההבדל בין רתימה לשכנוע, בין הסכמה בעיניים עצומות לבין יוזמה, מעורבות ומחויבות