Preview Mode Links will not work in preview mode

בית הספר של המחר


Aug 8, 2020

את יעל ביבר פגשתי לפני 12 שנים, מאז אנחנו רוקדים את אותו ריקוד, על אותה זירה, ומידי פעם נפגשים   הנה מה שכתבה בפייסבוק, עם פרידתה מבית הספר אותו הקימה בראשון לציון
לא תמיד בטוחה שאתם יודעים עד כמה מילות ההערכה שלכם, ההורים, משמעותיות עבורנו, אנשי החינוך.= 
תודה רבה על האמון. הקמת בית ספר אלונים היתה עבורי חוויה של פעם בחיים