Preview Mode Links will not work in preview mode

בית הספר של המחר


Dec 11, 2020

https://orithazzan.net.technion.ac.il/פרופסור אורית חזן  היתה המנחה שלי לדוקטורט בטכניון, היא מספרת מעט על עצמה והרבה על האמונות והפעולות שלה. 

אורית היא חברת סגל בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה...


Dec 4, 2020

אחרי 20 שנים פגשתי את ענבל יומטוביאן, אמנית פורצת דרך, מהתלמידות היותר מיוחדות, אהובות וזכורות לטוב, לשיחה בפודקאסט שלי.  היה לי בראש זיכרון ראשוני אחד חזק  ממנה, כיצד אימצה בעבודת...


Dec 1, 2020

דר שרמן רונפלד דוחף כבר עשרות שנים את מורי ישראל, במיוחד בתחום המדעים, לעודד ללא הרף את התלמידים לשאול שאלות,  הוא שוזר בחייו המקצועיים והחברתיים חלה של שבת, צמה אחת בתחום...


Nov 12, 2020

את פרופסור אורי לירון פגשתי בראשית שנות השמונים, בגלל שפת  הלוגו, עשרים שנים אחר כך הסכים לעבוד אתי על יזמות חינוכית, התנאי שלו היה שלא יקבל שכר, רק שיאתגר אותנו. וזה עבד 

אני...