Preview Mode Links will not work in preview mode

בית הספר של המחר

Jan 25, 2020

את תכנית מטות ללמידה חדשנית פיתחתי בהדסים בשנות השמונים.  חיפשתי עתה בוגר של התכנית, שידע להציג לי מתוך הכרות עמוקה ובאופן מקצועי שאלות חושפות וחקרניות על מהות הגישה של למידה...


Jan 18, 2020

אדר חיפש לנהל בית ספר שיאפשר לו לזמן לכל ילד, לכל מורה, לכל באי בית הספר התנסויות של אחריות, של יוזמה, של עצמאות. העיר בה הוא מנהל כבר שש שנים בית ספר הקימה מבנה שהתאים רק...


Jan 9, 2020

ליאת נושאת אתה את מה שזיהתה כשנולדה הבת שלה, אז הבינה לעומק את הצורך ביחס אישי לכל ילד ,לכל אדם, ובחובתה של המורה לפעול בגובה העיניים של כל ילד, אין ילדים היא אומרת, יש הרבה...


Jan 9, 2020

רותם  מתלבט אם יש לו את העוז לעשות ניסוי חינוכי. הוא בוחן אם יש לו האומץ להעביר את ילדיו את חווית השחרור שהוא עבר בנעוריו במטות, או שמרוץ החיים מחייב אותו לכוון את ילדיו ללמוד על...


הפודקאסט של ד"ר צבי לירז

Jan 9, 2020

בפודקאסט ׳בית ספר לסמבה׳ מציג דר׳ צבי לירז מארג של שיחות אודות חינוך חדשני ולמידה מערבת ופעילה, עם תלמידים שלו בעבר ובהווה, עם מורים ועם מנהלים, עם שותפים ומפתחים, מהאקדמיה...