Preview Mode Links will not work in preview mode

בית הספר של המחר

Aug 31, 2020

בשנת 1991 הטיח אריאל ליידן עוגת קצפת עשירה בפני, מכאן הכל התחיל, מאתגר האומץ. שלושים שנה אחר כך מניע אריאל את עצמו , בהתרגשות, מעצב וממציא משחקים, נושא חשיבה עיצובית במיטבה.

מביא את...


Aug 22, 2020

 מנהל שרוצה להצליח חייב לקחת את האוטונומיה, לא לחכות שיקבל אותה, 

אסנת מבקשת להפוך את העולם לקצת יותר טוב


Aug 15, 2020

tאסנת https://ankori.co.il/%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%90%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99/

הבר קוטון היא מנכ"לית רשת החינוך אנקורי. לפני כשמונה שנים, הגתה על ספסלי גינות ציבוריות ובבתי קפה בתל אבי, ביחד עם...גן החלומות, מגשים חלומות ברהט

Aug 8, 2020

 

שיחה מלב אל לב עם הגננת נעמאת  הוזייל שהיה לי העונג והזכות ללוות במשך שנתיים. היא קראה לי אבא שזה תואר של כבוד והוקרה בעיני