Preview Mode Links will not work in preview mode

בית הספר של המחר

Oct 23, 2020

שוחחתי עם ליאת הנדוורגר בספטמבר 2019, מורה אופטימית, יצירתית ומלאת תשוקה ובינה ורגישות  

שוחחנו כמה פעמים בזמן קורונה, למדתי על דרכה המיוחדת של לאית להתמודד עם אתגרים, ושמחתי...Oct 2, 2020

אצל משה ריבן חוללה הלמדיה מבוססת הפרוקטים קעידת אדמה  7.5 בסולם ריכטר, כך הוא מתאר זאת. משה מתייחס לגישה כאל שוברת שיוויון, במשנה מציאות של  יחסי כוחות בבית ספר, וגוזר ממנה אל...