Preview Mode Links will not work in preview mode

בית הספר של המחר

Feb 27, 2021

ציאה ליער, עם הכיתה, ללמידה חוץ כיתתית, מבוססת על מעקב אחרי שינויים, בואו נבין את השינוי לא בחדרי חדרים אלא בתנועה במרחב שלנו, נראה מה השתנה ומה נשאר, נלמד לזהות שינוי במקומו. נעשה...


Feb 22, 2021

מה קורה כשמפריעים? יעל דורון דרורי עוסקת בהפרעה חינוכית מעמדה של ענווה, גובה עיניים וחריפות מחשבה, כבוד ולמידה..  יעל עוסקת בחדשנות ובהובלת שינוי  במערכת החינוך, וחיה מאד בשלום...


דברים שרואים משם... שיחה עם מיכל ורוני מבית הספר חוב"ב

Feb 15, 2021

מיכל גב ורוני משה מחנכות את כיתות ה' בבית ספר חוב"ב בשרון.  טלי בהרב, מנהלת בית הספר, הזמינה אותי בקיץ 2020 ללוות את הצוות במסע אל  הלמידה המערבת ופעילה. רוני ומיכל, רחל ושלי וטל...


Feb 13, 2021

שוחחי עם דינה ציבולסקי רגע לפני הקורונה, שנה אחר כך, השיחה אקטואלית יותר מתמיד. על הכשרת מורים, על הבנת מהות המדע, על החירות לחוקר ולשאול שאלות. דינה הגיעה לארץ בסוף  שנות התשעים,...


Feb 5, 2021

לפני שנים אחדות פגשתי את גלי תיבון כשניהלה  את מחלקת החינוך באבן יהודה,, ערכנו שם יוזמה חינוכית שלא צלחה  כמצופה, אבל    אפשרה התנסות  פורצת דרך, ויצרה הכרות והערכה הדדית. אנחנו ...